Technasium Bogerman

CSG Bogerman heeft een breed onderwijsaanbod en bied onder meer het vak “Onderzoek en Ontwerpen”aan. Met dit vak wil Stichting Technasium meer leerlingen interesseren voor het bèta onderwijs. O&O bestaat uit een grote diversiteit aan activiteiten, waarbij nauw wordt samengewerkt met het bedrijfsleven. Dit vraagt om een nieuw type onderwijsruimte en CSG Bogerman heeft er voor gekozen om dit middels een eigentijdse architectonische invulling te onderschrijven.
Hoewel vooraf aan de selectie de plek voor deze nieuwe onderwijsruimte reeds door een managementbureau was bepaald, heeft ons bureau bij aanvang van de opdracht de vrijheid genomen om letterlijk buiten de vastgestelde kaders te treden. Samen met de opdrachtgever heeft zij in het vervolgtraject nader onderzocht of de voorgeschreven plek wel voldeed aan de eigenlijke uitvraag, namelijk:
“Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de werkplaats een rol gaat spelen in de profilering/bekendheid van de school. De ruimte moet bijdragen aan ‘reuring in de school’ en wordt ingezet voor diverse activiteiten. Het is een ruimte waar iedereen graag wil komen/zijn.”
Dit heeft er toe geleid dat gezamenlijk is besloten om de voorgeschreven plek, welke intern was gelegen, te verlaten en de uitbreiding juist tegen de strenge, doch karakteristieke gevel van het gebouw te plaatsen. Het hoofdgebouw, welke onder beschermd stadsgezicht valt, is namelijk gelegen aan een drukke route naar het oude stadscentrum van Sneek en op deze plek kan de school zich optimaal profileren. Het getuigd van lef en een open blik dat de opdrachtgever bereid was deze alternatieve plek te onderzoeken, ondanks het feit dat dit zou leiden tot een uitgebreidere procedure en dus een langer bouwproces.

1563193487_technasium-6

Project
details

Gegevens
Locatie
Hemdijk te Sneek
Bruto vloeroppervlak
300 m2
Programma
Science plekken, chill-hoek, donkere presentatie / opname ruimte, ontwerphoek, techniekruimte
Start ontwerp
Februari 2014
Start bouw
Juli 2015
Oplevering
April 2016
Ontwerpteam
Opdrachtgever
CVO Zuid-West Fryslân
Project architect
Teunis Vonk en Robert Landstra
Project team
Douwe Geert Akkerman, Teunis Vonk, Robert Landstra
Bouwmanager
Greta Pruis - CVO Zuid-West Fryslân / Douwe Geert Akkerman - VNL architecten
Adviseur constructie
Van der Veen ingenieursbureau - Grou
Adviseur installaties
Technion adviseurs - Heerenveen
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

“Een representatieve en creatieve omgeving”

Door de transparantie, ingetogen kleurstelling en verfijnde detaillering, voegt het volume zich op natuurlijke wijze binnen het totaalbeeld van het hoofdgebouw, zonder hierbij de karakteristieke gevel van het bestaande gebouw geweld aan te doen. Om de transparantie en het ruimtelijk effect optimaal tot zijn recht te laten komen, is er in het volume geen gebruik gemaakt van wanden. In plaats daarvan is de verscheidenheid aan ruimten, benodigd voor de diverse activiteiten, binnen het volume gerealiseerd doormiddel van eigentijdse “meubels”. Deze specifiek voor dit project door ons ontworpen meubels, herbergen meerdere (practische) functies en dragen daarnaast bij aan een positief effect op de akoestiek in de ruimte.

Samen met de moderne vormgegeven stoelen, tafels en verlichting is een omgeving gecreëerd, waarbij de ruimtes ongedwongen in elkaar overvloeien en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten en inspireren. Een representatieve en creatieve omgeving waar ook het bedrijfsleven op gepaste wijze kan worden ontvangen en samen met de leerlingen buiten de kaders kunnen treden. Al met al functioneert de nieuwe onderwijsruimte als een soort vitrine en laat zij alle facetten zien, die zo specifiek in de uitvraag werden gesteld.

Foto 1563193495_technasium-1
Foto 1563193501_technasium-4
Foto 1563193507_technasium-5
Foto 1563193511_technasium-8

“Het ontwerp is een resultante van deze gezamenlijke inzet”

De realisatie van deze nieuwe onderwijsruimte was een interactief en harmonieus samenspel, waarbij ons bureau en de opdrachtgever elkaar naadloos aanvoelden en elkaar op een positieve manier hebben uitgedaagd. De betrokkenheid van de opdrachtgever blijkt onder meer uit het feit dat zij tijdens het ontwerpproces heeft besloten om de directievoering (met ondersteuning van ons bureau) zelf te verrichten en daarmee afscheid te nemen van het managementbureau. Het ontwerp is een resultante van deze gezamenlijke inzet, waarbij ook de leerlingen een rol hebben gespeeld. Met de nieuwe onderwijsruimte etaleert CSG Bogerman met gepaste trots hoe zij middels een eigentijds ontwerp en op een eigenzinnige manier, invulling geeft aan de veranderende behoefte binnen het bèta onderwijs.

Foto 1563193518_technasium-9
Foto 1563193524_technasium-2
Foto 1631605624_technasium-7