Schieringen Zuid

Opdrachtgever Elkien heeft in de wijk Schieringen Zuid te Leeuwarden een grootschalige wijkvernieuwing toegepast waarbij er gestreefd is om de huidige bewoners zoveel mogelijk in de wijk terug te laten keren, in nieuwe toekomstbestendige en betaalbare huurwoningen.
In de wijk stonden oorspronkelijk 234 woningen verdeeld over een aantal complexen, waaronder een drietal hellingbaanflats. In het nieuwe bestemmingsplan zijn de stedenbouwkundige kaders voor de nieuwbouw door de gemeente vastgesteld. Deze bestond uit 92 appartementen verdeeld over twee gebouwen van elf en vier verdiepingen en 58 grondgebonden woningen. Middels een architectenselectie heeft ons bureau de opdracht verworven voor de realisatie van de 92 appartementen. Het stedenbouwkundig kader voor de grondgebonden woningen was gebaseerd op de tuindorp gedachte uit dejaren twintig. Binnen de kleinschalige setting van de grondgebonden woningen met idem karakter, voelden de nieuw te bouwen appartementengebouwen, met name door hun schaal, toch min of meer als een dissonant in het geheel. De kleinschalige gedachte achter het tuindorp principe en de ornamentiek van de woning vroeg om een zorgvuldige en ingetogen benadering van de grootschalige appartementengebouwen.

1563184079_schieringen-1d

Project
details

Gegevens
Locatie
Vuurdoornstraat te Leeuwarden
Bruto vloeroppervlak
per appartement 80 m2
Programma
92 all electric sociale huur appartementen
Start ontwerp
December 2014
Start bouw
Januari 2016
Oplevering
December 2017
Ontwerpteam
Opdrachtgever
Elkien - Bouwcombinatie Jorritsma / Dijkstra Draisma
Project architect
Teunis Vonk en Robert Landstra
Project team
Douwe Geert Akkerman, Teunis Vonk, Robert Landstra
Bouwmanager
Jorritsma
Adviseur constructie
Jansen Wesselink - Drachten
Adviseur installaties
Nieman Raadgevend Ingenieurs - Utrecht
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

“De compacte indeling is volledig afgestemd op het verlenen van zorg”

Uit praktische en economische overweging is er gekozen voor de toepassing van een standaard appartement wat een hoge mate van repetitie mogelijk maakt. Om te zorgen dat de gebouwen toch een zekere mate van eenheid en rust uitstralen, is er gekozen om alles binnen een metselwerk kader te vatten. Voor de standaard appartementen is een compacte indeling ontworpen welke volledig is afgestemd op het verlenen van zorg. Gezien de ontwikkelingen in de zorg zullen ouderen steeds langer thuis blijven wonen, wat inhoudt dat men aangewezen is op “zorg op inkoop” en dus thuis in meer of mindere mate verzorgd zal moeten worden. Wij hebben bij het ontwerpen van de

gebouwen en de appartementen derhalve al rekening gehouden met deze “latente” vraag. Om potentiële verrommeling van de gebouwen zoveel mogelijk aan het zicht te onttrekken, is er gekozen om de balkons in de vorm van een taartpunt binnen de metselwerk kaders van de gebouwen op te lossen. De glazen balustrades, voorzien van een figuratie van een vuurdoornstruik met vogel, dragen hier ook aan bij. De vorm van een taartpunt voor de balkons heeft naast de relatief gunstige gevelfactor een positieve uitwerking op de onderhoudskosten. De bewoners kunnen namelijk de gehele gevels, zowel aan de balkon- als aan de galerijzijde, zelfstandig bewassen.

Foto schieringen-6b
Foto 1563184096_schieringen-3
Foto 1563184102_schieringen-2
Foto 1563184109_schieringen-5

“De appartementen zijn voorzien van een state-of-the-art energieconcept”

De appartementen zijn voorzien van een state-of-the-art energieconcept waarmee een energieprestatie (EPC) wordt behaald die 10% beter is dan de eis. Dat is voor een hoogbouwproject als dit een zeer goed resultaat! De appertementen zijn voorzien van individuele warmtepompen die de bodem onder het gebouw als energiebron hebben. De ventilatie van de woningen wordt geregeld door een vraag gestuurd gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. De energievraag in de appartementen is zeer laag door toepassing van een zeer goede thermische schil met triple glas. Een groot deel van de energievraag van de ventilatoren en pompen in het gebouw wordt opgewekt door PV-panelen op het dak.

Foto 1563184117_schieringen-9b
Foto 1563184123_schieringen-8
Foto 1563184130_schieringen-1c