Kleinschalig wonen Parkhoven

Winnaar Vredeman de Vries publieksprijs voor architectuur 2018!

Het nieuwe parkhoven is gerealiseerd in het parkachtige Potmarge gebied te Leeuwarden en is voor iedereen toegankelijk. In een intensief samenspel tussen opdrachtgever, architect en de stedenbouwkundigen van de gemeente is voorafgaand aan de realisatie, voor een gebouwopzet gekozen met een alzijdige oriëntatie om maximaal opgenomen te worden in de groene omgeving.
Om een optimale vrijheid voor de bewoners te realiseren en een institutioneel karakter te voorkomen, zijn alle buitenruimten binnen de kaders van het gebouw opgenomen.
Net als in een thuissituatie heeft elke (groeps)woning een eigen voordeur. Familie, medewerkers en overig bezoek moet eerst aanbellen om binnengelaten te worden. De 7 bewoners van een (groeps)woning hebben een eigen zit- / slaapkamer met badkamer en delen een gezamenlijke woon- en eetkamer. De woon- en eetkamer zijn in de plattegrond bewust uit elkaar gehaald. Door deze architectonische ingreep worden zowel de bewoners als de begeleiders gedwongen om zich gedurende de dag te verplaatsen en dit zogenaamde (afgedwongen) “dagritme” is van uiterst belang voor het welzijn / welbehagen van de bewoners.
Het verschil in oriëntatie tussen de woon- en eetkamer zorgt tevens voor herkenbaarheid van de ruimten voor bewoners. Zo is de oriëntatie enerzijds aan de openbare straat en anderzijds aan de besloten patio’s, de beschermde buitenruimte voor de bewoners. Middels een “achterdeur” is tevens vanuit alle (groeps)woningen een verbinding georganiseerd naar een gemeenschappelijke groepsruimte waar men elkaar kan ontmoeten voor grotere activiteiten. Deze verbinding voert langs de patio’s van de woongroepen, met elk hun eigen karakter en sfeer.

1563183339_parkhoven-11d

Project
details

Gegevens
Locatie
Achter de Hoven te Leeuwarden
Bruto vloeroppervlak
4990 m2
Programma
Nieuwbouw voor 6 groepen dementie en 2 groepen somatiek, dagbesteding, wijkhuispitaal en EBC
Start ontwerp
December 2011
Start bouw
November 2016
Oplevering
December 2017
Ontwerpteam
Opdrachtgever
Stichting Palet, Leeuwarden
Project architect
Teunis Vonk en Robert Landstra
Project team
Douwe Geert Akkerman, Teunis Vonk, Robert Landstra
Bouwmanager
Douwe Veltman - Sweco
Adviseur constructie
Sweco - Groningen
Adviseur installaties
Invent advies - Beilen
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

“Normaal wonen is prioriteit nummer één”

De opdrachtgever heeft de keuze gemaakt om een woonsituatie te creëren waarbij kleinschaligheid en denken vanuit de bewoner leidend is voor het handelen van haar medewerkers. Het doel is de bewoners een zo normaal mogelijk leven te bieden met zoveel mogelijk interacties en daar waar nodig het leveren van professionele zorg.

Kleinschalig wonen betekent in de praktijk dat zorg en wonen zoveel mogelijk het dagelijks leven, in een normale thuissituatie, benadert. Deze benadering draagt bij aan het welbevinden van de bewoners.

Foto 1563183353_parkhoven-4
Foto 1563183359_parkhoven-3
Foto 1563183368_parkhoven-6
Foto parkhoven-7b

“medicijngebruik aantoonbaar afgenomen”

In onze gezamenlijke poging om vanuit deze gedachte het huidige verpleeghuisconcept in Nederland te doorbreken, hebben wij meermaals de grenzen van het haalbare opgezocht. Tijdens dit proces is er een nauwe samenwerking geweest tussen de opdrachtgever, de toekomstige gebruikers, het Breincollectief en ons bureau en is onder andere gezamenlijk het juiste tijdsbeeld bepaald van waaruit ontworpen moest worden.
Verkeerd vormgegeven details, gevelopeningen en kleurstellingen, kunnen zorgen voor verkeerde prikkels bij bewoners en leiden tot onrust. Door te ontwerpen vanuit de ogen van de bewoners, zijn verkeerde prikkels en daarmee onrustgevoelens bij bewoners voorkomen en is medicijngebruik aantoonbaar afgenomen.

Foto 1631606161_parkhoven-5b
Foto 1563183396_parkhoven-10
Foto 1563183408_parkhoven-12