Dirk Janzstraat

Het Friese dorp Sint Annaparochie bevindt zich in één van de officiële krimpgebieden van Nederland. De sociale huurvoorraad staat onder druk in deze gebieden. Om het dorp aantrekkelijk te houden en de leefbaarheid te vergroten, is woningbouwstichting Wonen Noordwest Friesland bezig met de revitalisatie van wijken. Woningen die niet meer voldoen worden weggehaald en in kleinere aantallen worden kwalitatief hoogwaardige, duurzame sociale huurwoningen teruggebracht.
Op de locatie, in het zuidwestelijk kwartier van Sint Annaparochie, stonden voorheen een groot aantal gedateerde seniorenwoningen, welke de begrenzing vormden van een parkachtige setting met een vijverpartij. In het nieuwe bestemmingsplan is voor de vervangende nieuwbouw een bouwvlak opgenomen die de overgang tussen de interessante KAde en de parkachtige setting moest gaan vormen. Hierbij moest de Dirk Janszstraat, die dwars door het bouwvlak sneed, gehandhaafd blijven. Dit maakte het geheel tot een complexe opgave, aangezien de 12 nieuwe woningen hierdoor meerdere interessante oriëntaties kennen.
De opgave heeft uiteindelijk geleid tot de realisatie van twee rijen bebouwing (vijf kadewoningen en zeven parkwoningen) zonder een echte achterkant maar juist met vier uitgesproken voorkanten.

1563191466_dirk-janszstraat-2

Project
details

Gegevens
Locatie
Sint Annaparochie
Bruto vloeroppervlak
Seniorenwoning 94 m², Gezinswoning 135 m2
Programma
5 seniorenwoningen en 7 gezinswoningen
Start ontwerp
Juli 2016
Start bouw
December 2017
Oplevering
April 2018
Ontwerpteam
Opdrachtgever
Wonen Noordwest Friesland
Project architect
Teunis Vonk en Robert Landstra
Project team
Douwe Geert Akkerman, Teunis Vonk, Robert Landstra
Bouwmanager
Jan Boelens - Wonen Noordwest Friesland
Adviseur constructie
Sweco - Groningen
Adviseur installaties
Projoule - Koudum
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

“Een sociaal dynamische buurt”

Vaak is er een opdeling van doelgroepen binnen een gemeenschap waarbij er niet of nauwelijks sociale cohesie aanwezig is. Om de sociale cohesie tussen ouderen en jongeren in de Dirk Janszstraat te versterken, is er een mix gerealiseerd van sociale huurwoningen. Door de gezinswoningen en seniorenwoningen letterlijk te mixen is een buurtje gecreëerd waar de senioren letterlijk tussen de gezinnen wonen en dat geeft reuring, met als doel vereenzaming tegen te gaan.

Samen een straatje delen geeft aanleiding voor contactenwaardoor je sneller wat voor elkaar kan doen / over hebt. De semi-openbare ruimte in de Dirk Janszstraat is eveneens ingericht om elkaar te ontmoeten. De voordeuren en de eetkamers van de woningen zijn georiënteerd op deze ruimte waardoor de levendigheid wordt vergroot en verbindingen kunnen worden gelegd in een vertrouwde omgeving. Dit nieuwbouwplan heeft gezorgd voor een sociaal dynamische buurt waar men met plezier woont.

Foto 1563191420_dirk-janszstraat-12
Foto 1563191428_dirk-janszstraat-1
Foto 1563191433_dirk-janszstraat-6
Foto 1563191439_dirk-janszstraat-8

“De sociale seniorenwoningen en gezinswoningen zijn als geschakelde villa's vormgegeven”

De sociale seniorenwoningen en gezinswoningen zijn als geschakelde villa’s vormgegeven om een mogelijke stigmatiserende werking in de architectuur te voorkomen, met als resultaat een optische schaalvergroting en een chique uitstraling. De gevels van de relatief eenvoudige hoofdvorm zijn opgetrokken uit een levendige / gemêleerde helder oranje, kolengestookte baksteen welke is samengesteld uit drie afwijkende formaten. In de gevelcompositie zijn de slanke, antraciet kleurige, aluminium kozijnen op een speelse manier opgenomenen verspringen ook nog eens in diepte. Daarnaast accentueren de witte betonpanelen, met figuratie die overeenkomt met die van de cortenstalen privacyschermen, de sneden in het metselwerk t.p.v. de seniorenwoningen en bij de entrees naar de gezinswoningen. De figuratie verwijst naar een bladerkroon van een boom en is bedacht door kunstenaar Arthur Dreissen. Om een wildgroei aan hokken en stekken te voorkomen is er voor de Dirk Janszstraat een inrichtingsplan gemaakt waarbij de privé tuinen en de daarbij behorende antraciet gekleurde bergingen van de gezinswoningen zijn opgenomen. Hierbij is voorzien in beukenhagen en plantenbakken welke tevens als zit elementen dienst doen. Doormiddel van de situering en de architectuur is getracht aan de grootste duurzaamheidseis te voldoen, namelijk het behoud van deze woningen voor minimaal vijftig jaar.

Wij zijn er als bureau van overtuigd dat deze geplande levensduur ruimschoots zal worden overschreden!

Foto 1563191446_dirk-janszstraat-13b
Foto 1563191451_dirk-janszstraat-14
Foto 1631690239_dirk-janszstraat-9