De klimbeam

In het Friese Koudum waren de christelijke- en openbare basisschool aan een nieuwe huisvesting toe. Inmiddels zijn de twee basisscholen “CBS It Grovestinshof” en “OBS De Welle” letterlijk gezamenlijk onder één dak gekomen. Het ontwerp voor deze nieuwe school komt van de hand van twee oud leerlingen die speciaal voor de opdracht de krachten van hun bureaus hebben gebundeld; Teunis Vonk (VNL Architecten), oud leerling van De Welle en Hylke Zijlstra (Penta architecten), oud leerling van It Grovestinshof.
Het “beeldbepalende”dak waaronder de twee scholen zijn gehuisvest, is als het ware over alle benodigde ruimten geplooid, waarbij diverse overstekken zijn ontstaan die zorgen voor ruimtelijkheid en geborgenheid. Met deze karakteristieke dakvorm is tevens aansluiting gezocht bij de typologie van de omliggende bebouwing, die overwegend bestaat uit twee bouwlagen met een kap. Door de twee scholen gezamenlijk onder één dak te huisvesten, konden functies gedeeld worden. Hoewel de twee scholen in beginsel hun eigen plek hadden onder het gezamenlijke dak, is er op voorhand rekening gehouden met de mogelijkheid dat ze in de toekomst zouden kunnen fuseren tot één school. Dat dit geen ondenkbaar scenario was, blijkt uit het feit dat de fusie inmiddels een feit is!

Koudum

Project
details

Gegevens
Locatie
Koudum
Bruto vloeroppervlak
1407 m2
Programma
9 leslokalen, 5 leerpleinen, 4 kantoorruimten, doeruimte en een speellokaal
Start ontwerp
April 2013
Start bouw
April 2015
Oplevering
April 2015
Ontwerpteam
Opdrachtgever
Gearhing te Bolsward en Nije Gaast te Balk
Project architect
Teunis Vonk (VNL) en Hylke Zijlstra (Penta)
Project team
Wietse de Vries, Teunis Vonk, Hylke Zijlstra
Bouwmanager
Klaas Noordhof - Lindhorst
Adviseur constructie
Goudstikker de Vries
Adviseur installaties
Invent advies - Beilen
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

"ligt deels op de glooing uit de ijstijd"

Het riante terrein waarop de school is gerealiseerd, ligt deels op een glooiing uit de ijstijd. Door dit hoogteverschil in het terrein ontstaat een dynamische en inspirerende speelplek voor de kinderen. De uitnodigende hoofdentree en het plein richten zich op het hoogste punt van het terrein. Aan de zijkant van het gebouw zijn de parkeerplaatsen en de “tût- en derût-zone” (kiss and ride) zodanig gesitueerd, dat leerlingen geen autoverkeer hoeven te kruisen. Ook fietsers stallen hun rijwiel aan deze zijde.

De logistieke stromen van de onderbouw en bovenbouw zijn ook gescheiden. De Onderbouwlokalen bevinden zich op de begane grond en zijn bereikbaar via de hoofdentree. De bovenbouwlokalen zijn op de verdieping gelegen en hebben een eigen ingang met een trap naar de verdieping. Centraal tussen de twee vleugels met lokalen voor beide scholen, bevinden zich de gezamenlijke ruimten zoals: het speellokaal, het doe-lokaal, de entree met cenrale hal en de personeelsruimte. Dit gezamenlijke gebied is open en transparant, waarbij steeds zicht is op de groene boomrijke omgeving.

Foto 1563184662_koudum-4
Foto 1563184671_koudum-3
Foto 1563184679_koudum-2
Foto 1563184689_koudum-5

“Het gebouw voelde van meet af aan al als één school”

Een vide in het hart van de school zorgt voor een ruimtelijk en open geheel waarbij de gehele kap aan de binnenzijde te ervaren is. Niet alleen de wisselwerking tussen onderbouw en bovenbouw wordt door de vide versterkt, maar in aanvang ook de interactie tussen de twee scholen. Het gebouw voelde van meet af aan al als één school.

Aan de lokalen zijn op de verbrede gangen leerpleinen en speelpleinen gesitueerd. Op deze pleinen kan zelfstandig gewerkt en gespeeld worden. Zij zijn het verlengstuk van de lokalen, wat nog eens versterkt wordt door de te openen wandpanelen. De dakvlakken, met daarop zonnepanelen, zijn gunstig ten opzichte van de zon gesitueerd. Uitbundige kleuren zijn bewust vermeden. De materialen hebben een natuurlijke en neutrale uitstraling waardoor de school zich naadloos voegt in haar omgeving. De gevel bestaat uit houten gevelbekleding met daarin ranke antraciet kleurige aluminium kozijnen. Het dak bestaat uit keramische vlakke dakpannen en zinken elementen.

Foto 1563184698_koudum-8
Foto 1563184703_koudum-6
Foto 1631605483_koudum-1