De Diamant

Kindcentrum ‘De diamant’ in Oudega is als leer- en leefgemeenschap verbonden met het dorp. Het is daarmee een plek om te spelen, te leren, te ontwikkelen, te werken en te ontmoeten. De gebruikers hebben een duidelijke visie die uitgaat van een doorgaande leerlijn die wordt gestimuleerd door een creatief en open huisvestingsconcept. Concreet betekent dit dat er weinig wanden zijn en dat iedereen overal mag komen. Het uitgangspunt is dat dat niet alleen geldt voor de school, maar ook voor de peuterspeelzaal en voor de kinderdagopvang. Deze visie is vertaald naar een gebouw met vier vloerniveaus met verschillende sprongen, die verbonden zijn door trappen. Hierdoor wordt het speelse karakter van de diverse (leer)plekken versterkt en zijn er (visuele) connecties tussen de diverse leerpleinen.

Foto-024

Project
details

Gegevens
Locatie
Oudega
Bruto vloeroppervlak
1002 m2
Programma
2 lokalen onderbouw, 2 lokalen midden, 2 lokalen bovenbouw, Speellokaal, Peuteropvang, Kinderdagverblijf, BSO, Vergaderruimte, Algemene keuken, Teamkamer, Flexruimte en IB-ruimte
Start ontwerp
Februari 2020
Start bouw
September 2021
Oplevering
Juni 2022
Ontwerpteam
Opdrachtgever
Gemeente Smallingerland
Project architect
Robert Landstra en Teunis Vonk
Project team
Douwe Geert Akkerman, Anne de Groot, Robert Landstra, Teunis Vonk
Bouwmanager
BCN Groep
Adviseur constructie
W2N engineers
Adviseur installaties
Sijperda Hardy adviesbureau
Fotografie
Gerard van Beek fotografie

"een kindcentrum zonder klaslokalen"

De doorgaande leerlijn van 0 tot 12 jaar is zodanig in het gebouw gebracht dat de opvolgende ruimten zoveel mogelijk (visueel) aan elkaar grenzen of in elkaar kunnen overlopen. Er is bijvoorbeeld visueel contact tussen de ruimte van de kinder- en peuteropvang, maar ook tussen de peuteropvang, het open leerplein van de onderbouw en het centraal gelegen speellokaal. De ruimten zijn middels transparante verbindingsdeuren en een transparante panelenwand onderling te koppelen, waardoor de ruimtes breed inzetbaar zijn. Zo kan de ruimte van de peuteropvang ook ingezet worden als extra leerruimte voor de onderbouw en kan het speellokaal ook bij de leerpleinen worden betrokken.

Door een gedeelte van het open leerplein met circa een meter te verhogen zijn er afwisselende plekken ontstaan en vormt zich op natuurlijke wijze een kleine tribune rond het speellokaal. De berging van het speellokaal is op een slimme manier onder deze verhoging gesitueerd.

Het leerplein van de onderbouw staat weer in verbinding met de open leerpleinen van de midden- en bovenbouw. Deze zijn op de verdieping gesitueerd en door de verhoging van een meter ook hierdoor te voeren, is de harde scheiding tussen beneden en boven juist verzacht.  Een vide met daarboven een daklicht versterkt dit principe en brengt tevens daglicht in het hart van het gebouw.

De leerpleinen van de onderbouw staan weer in verbinding met de open leerpleinen van de midden- en bovenbouw op de verdieping. De split level achtige opzet draagt er aan bij dat de harde scheiding tussen beneden en boven wordt verzacht.  De vide met daarboven een daklicht versterkt de visuele verbindingen tussen al deze onderlinge ruimten en brengt tevens daglicht in het hart van het gebouw.

Foto Foto-002
Foto Foto-041
Foto Foto-005

"verlengstuk van het dorp"

De hoofdentree van de “de diamant” bevindt zich in het verlengde van de aanrijroute vanuit het dorp en neemt hierdoor een prominent plek in. Deze verdiept gelegen, transparante hoofdentree zorgt voor een geleidelijke overgang tussen de buitenruimte en de ontmoetingsruimte van de school. Door het vele glas lijkt de scheiding tussen de ontmoetingsruimte, het buitenplein en het groene achter gebied visueel weg te vallen. Deze transparantie en doorzichten zorgen er voor dat de buitenruimtes en de ruimtes in het gebouw visueel in elkaar overvloeien en dit maakt dat het gebouw een verlengstuk van het dorp is geworden.

De ontmoetingsruimte herbergt een kleine bibliotheek en een stamtafel en staat in open verbinding met de achtergelegen leerpleinen van de onderbouw. Vanuit de ontmoetingsruimte kan middels een trap het verhoogde leerplein van de onderbouw worden bereikt. Op dit verhoogde gedeelte is ook de trap naar de andere etages gesitueerd waarbij dit de routing vormt voor de midden- en bovenbouw. De ontmoetingsruimte heeft tevens een routing richting de peuteropvang en het lagergelegen leerplein van de onderbouw. Beide routes worden gescheiden door een plateaulift, die een toegang heeft aan twee zijden en daardoor de vier vloerniveaus kan bedienen. Aan de achterzijde van het gebouw is een tweede (neven)entree gesitueerd. Via deze entree en een afgesloten gangzone zijn de kinderopvang en peuteropvang te bereiken. Overigens is het leerplein van de onderbouw ook te bereiken via deze route.

In het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de open leerpleinen op termijn, bij een eventueel veranderende onderwijsvisie, in delen of in zijn geheel vrij eenvoudig zijn op te splitsen naar lokalen.

Foto Foto-032
Foto Foto-011
Foto Foto-034
Foto Foto-035